Hem | Ventilblock | Sandwichblock

Sandwichblock för riktningsventiler

I dessa sandwichblock passar bland annat Suns riktningsventiler och finns NG10 (ISO/CETOP 05), NG 16 (ISO/CETOP 07) och NG25 (ISO/CETOP 08).

Dessa hus kan används vid större flöden istället för en riktningsventil högst upp på stapeln.

Montering och tillbehör för sandwichhus

Nedan är förslag på kombination av ventil och block, men det passar självklart också med andra ventiler som har rätt kavitet. Schemasymbolen utgår från att man ritar hydraulschemat med montageplatta och förbrukare i botten och riktningsventilen överst i stapeln.

Flera av SUNs hus är vändbara, det vill säga man kan använda ett hus till flera olika funktioner. Man måste se till att man vänder huset rätt.

För att montera staplarna behövs också gängade stänger och mutterstycken, de kan beställas i standardlängd, eller färdigkapade.

Samtliga block finns i aluminium (3000 psi/ 210 bar) eller stål (5000 psi/ 350 bar) och kan fås med ytbehandling
 
 
Modell
Sandwichblock med riktningsventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
NG 25
NG 16
NG 10 x&y
NG 10
Modell
Sandwichblock med riktningsventil
NG 25
Modell
Sandwichblock med riktningsventil
NG 25