Hem | Ventilblock

Ventilblock

Det finns en mängd olika blocklösningar att väja mellan för olika funktioner och användningsområden. Vi har både block i standardutförande men också specialdesignade block för specifika applikationer.

Sun Hydraulics standardsortiment av rörmonterade block

Suns standardsortiment av lednings- eller rörmonterade block är ett enkelt sätt att lägga till en funktion och finns att välja med en mängd olika anslutningsportar. Portar som kan användas är NPTF, SAE, BSPP samt code 61- och code 62-flänsar. Man kan också kombinera och designa sitt rörmonterade hus med som funktioner och ventiler man vill för att optimera monteringstid, plats och funktion.

Sun Hydraulics standardsortiment av sandwichhus

Sandwichmonterade block finns i storlekarna NG4, NG6, NG10, NG 16 och NG25 och är ett enkelt sätt att kombinera funktioner. Eftersom dom staplas på varandra får man en kompakt lösning som kan innehålla många funktioner. Ofta avslutas en stapel med en riktningsventil. Man behöver en montageplatta att utgå ifrån.

Motormonterade hydraulhus

När man behöver montera funktioner på en hydraulmotor på ett mycket kompakt och säkert sätt finns det motormonterade block. Det finns färdiga block med anslutningar till Danfoss, Eaton och Parker.

Banjomonterade hus direkt på hydraulcylindern för säkerhet

Vill du designa med säkerheten i fokus är banjomonterade block ett bra alternativ då du enkelt ansluter ventilen direkt på cylindern. Det finns inga slangar mellan ventilen och cylindern som riskerar att gå sönder som då kringgår säkerhetsfunktionen. Vidare förenklas monteringen och finjustering av ventiler då man tagit bort störningar från långa slangar mellan ventil och cylinder. Det är en flexibel lösning och man kan exempelvis samla flera funktioner i banjoblocket om det är till fördel för designen. För optimal prestanda kan man använda Hydnets banjoskruv Choke Free vilket ger ett större flöde och mindre tryckfall.

Mängder av Hydnets specialdesignade ventilhus

Vi har också en mängd färdiga specialdesignade block för olika funktioner. Suns kavitetsystem gör att fler olika funktioner och ventiler passar i samma kavitet, vilket gör det flexibelt när man designar hydraulsystem.

Material och ytbehandling till hydraulhus

Samtliga block finns i aluminium (3000 psi/ 210 bar) eller stål (5000 psi/ 350 bar) och kan fås med ytbehandling.

Ytbehandlingsalternativ för aluminiumblock:
• Blank anodisering (clear anodize)
• Svart anodisering (black anodize)

Ytbehandlingsalternativ för stålblock:
• Vattenavstötande olja (dewatering oil)
• Svart oxidering (chemical blackening)
• Trivalent blank zink med tätskikt (trivalent clear zink with top sealer)
• Blank zink-nickel med tätskikt (clear zink nickel with top sealer)
Läs mer
 
 
Exempel på ventilblock i olika storlekar ur Hydnets produktsortiment