Hem | Toppmeny 1 | Hållbarhet

Hållbarhet

 

Hydnet i en hållbar framtid - Policy

Hydnet säljer hydraulikkomponenter med hög kvalitet och tillhandahåller teknisk kompetens för tillförlitliga och hållbara lösningar till sina kunder. Vi jobbar för att hitta den bästa lösningen för båda parter som leder till att öka drifttider, minska underhåll och förlänga livslängden som i sin förlängning innebär en förbättrad kvalitet och en ökad hållbarhet.

Vårt hållbarhetsfokus innebär att vi inriktar arbetet inom följande områden:
  • Kundvård - Genom en kreativ dialog med kunden jobbar vi fram den bästa hållbara helhetslösningen genom att kombinera kvalitet, livslängd och återvinningsgrad för våra produkter och komponenter.
  • Logistik - Vi söker logistiklösningar för att minska klimatpåverkan per levererad produkt till kund avseende transporter och lagerhantering.
  • Inköp - Alla inköp skall vara hållbara, genomtänkta med hänsyn tagen till både kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande. 
     
Vi jobbar med förbättringar inom alla områden genom ett förebyggande arbete tillsammans med våra kunder och medarbetare, i detta arbete följer vi de lagar och andra krav som gäller för oss.
 
Vi utvecklar vår personal för att driva utvecklingen framåt och öka medvetenheten, det är viktigt att både vi och våra kunder trivs och jobbar långsiktigt
 
Hållbara konstruktioner (koncept) innebär att vi söker lösningar som minimerar miljöpåverkan i hela livscykeln, möjliggör bästa tänkbara arbetsmiljö och dessutom genererar en hög kvalitet som är en förutsättning för vår långsiktiga konkurrenskraft.

Göteborg den 10 september 2022
Nicklas Asker, VD Hydnet AB
 

Handlingsplan

Minska klimatpåverkan från verksamheten med 5% per år i relation till omsättningen från Scope 1, 2 och 3 enligt GHG.
 

Scope 1

  • Hydnets fordonsflotta moderniseras.
  • Vid inrikes persontjänsteresor överstigande 350 km skall tåg prioriteras.

Scope 2

  • Hydnet ser över sin totala elförbrukning och sätter upp en plan för att minska denna.

Scope 3

  • Vid design och konstruktion av hydrauliska lösningar ska Hydnet strävar efter att minimera energiåtgång. Detta kan exempelvis göras genom att minska tryckfall genom val av komponenter eller designa större kanaler för oljan.
  • Hydnet skall i planering av inköp/leverans av material alltid söka den bästa lösningen med hänsyn till hållbarhet, service och ekonomi.
 

Rapportering och dokumentering

Hydnet ingår i Indutradekoncernen och rapporterar årligen in våra framtsteg. Hydnet är också ISO Certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001.