Hem | Teknikforum | Tekniktips | Undvik läckage mellan Sandwichblock

Undvik läckage mellan Sandwichblock

Publicerat 2022-03-24
 

 

 Var noga vid montering av sandwichstaplar för att undvika läckage.  

 
  • Säkerställ att alla ytor är oskadade och utan residens av tillverkningsmaterial. Polera inte ytan, spår av tillverkningsränder är bra då de hjälper O-ringar från att agera som pumpar.
  • Undersök O-ringsplattorna så de inte är skadade
  • Gängade stänger och skruvar ska inte bottna i plattorna
  • Det är mycket viktigt att hålla ytorna där O-ringarna tätar torra. O-ringarnas får hydrostatiska egenskaper om det är olja under dom och kan skapa gångar av vätska från de trycksatta portarna till utsidan av stapeln (så som beskrivet i första punkten kan då O-ringarna agera som en ”pump”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Undvik läckage mellan Sandwichblock