Hem | Teknikforum | Tekniktips | Montering av SUN Sandwichblock

Montering av SUN Sandwichblock

Publicerat 2022-03-24
 

Ett flertal av SUN Hydraulics sandwichblock är vändbara, det vill säga, beroende på hur de monteras ansluts meter-in och meter-out olika. Det är en stor fördel då ett och samma block kan användas till många olika funktioner, men det kräver att man monterar det åt rätt håll. 

 

Noggrann beskrivning av montering av SUN Hydraulics vändbara sandwichblock 

 

 Var uppmärksam på var den så kallade "notchen" den slitsade delen på o-ringsplåten sitter, sedan är det beroende på funktion hur sandwichblocket ska vändas. Nedan dokument går noggrant igenom hur SUN Hydraulics sandwichblock ska monteras.  

 

Kontakta oss gärna vid frågor!