Hem | Teknikforum | Tekniktips | Kavitetsskador i hydraulblock

Kavitetsskador i hydraulblock

Publicerat 2022-03-24
 

Kavitation är små bubblor i oljan som bildas vid höga hastigheter, tryckfall och lågt tryck. Bubblorna består av upplösta gaser och flytande ånga.

 

 

Höga hastigheter och låga tryck 

 

Vid höga hastigheter, tryckfall och låga tryck bildas bubblor i oljan. När bubblorna imploderar kan det bildas så mycket energi att elektroner slits lös från oljans molekyler. När detta händer kan man se ett svagt blått sken, en så kallad sonoluminescens-effekt, och man kan också höra ett "white-noise". Det är inte själva bubblorna som eroderar material utan när de imploderar. Om bubblan imploderar nära en yta kommer chockvågen göra skada på en molekylär nivå och erodera material.

 

Om det istället är tillräckligt mycket tryck nedströms och bubblan imploderar i närheten av där den skapades, inne i ventilen, åsamkas inte någon skada eller erosion.

 

Undvik kavitation

 

I dokumentet nedan finns en djupgående redogörelse för hur man förhindrar kavitation men i korthet är det detta man kan göra;

 

  • Öka trycket nedströms. Öka trycket med 5% och det kommer minska kavitation, öka trycket med 10%  och du har med säkerhet förhindrar kavitation. Procenten räknas på det totala tryckfallet över ventilen.
  • Ett byte från aluminium till stål minskar eroderingen med en faktor av 10.

 

Har du frågor eller vill veta mer om hur du undviker kavitation, kontakta oss gärna här. 

 
Kavitetsskador i hydraulblock
 
Filer