Hem | Systemlösningar | Optimera fläktstyrning av luftoljekylare med styrenheten XMD

Optimera fläktstyrning av luftoljekylare med styrenheten XMD

Luftoljekylare med hydrauliskt eller elektriskt driven fläkt är en mycket vanlig funktion och behövs i dom flesta hydrauliksystem. Det används till exempel på entreprenadmaskiner, kranar, arbetsfordon, traktorer, lantbruksmaskiner och industriella hydraulaggregat. När man använder kylare kan man gå ned i storlek på komponenter, oljan håller bättre och oljan kan hålla rätt temperatur för att få bästa verkningsgraden.

Automatisk hastighetsreglering av fläkten

För att få optimal temperatur och kylkapacitet regleras varvtal på fläkten med XMDn. För detta behövs också en temperaturgivare för återkoppling på oljans temperatur. Genom återkoppling regleras antingen en proportionalstyrd tryck- eller flödesventil för hydrauliskt drivna fläktar eller genom att PWM-styra likströmsfläktar (DC-fläktar). Via CAN buss SAE J1939 kan man även styra XMDn från fler parametrar från systemet.

Mjukstart och stopp av fläkt

Med XMD:ns rampfunktion kan man också enkelt ställa in mjukstart och stop för både likströms (DC) fläktar och hydrauliskt drivna fläktar. Detta eliminerar spänningstoppar/tryckpikar vilket bidrar till att fläktmotorns livslängd förlängs. Att mjukstarta och stoppa ger också lägre kraftförbrukning och lägre bullernivå.

Reversering av fläkten

För att blåsa rent ett kylarelement från damm som har sugits in så kan man reversera fläkten. Detta görs exempelvis genom att ha en tidsinställd autorevers eller med en insignal. För att förhindra att fläkten byter rotation innan den har stannat, kan man ställa in en fördröjningstid "dwelling". Det reverserade läget kan också ställas på en maxhastighet.
Läs mer
 
 
Styrenheten XMD