Hem | Systemlösningar | Hydrostatisk transmission

Hydrostatisk transmissionEn hydrostatisk transmission eller hydraulisk drivning är en typ av kraftöverföringssystem som använder hydraulik för att överföra kraft och reglera hastigheten i en maskin eller fordon. Den består av tre huvudsakliga komponenter: en hydraulmotor, en hydraulisk pump och ett styrsystem.

Hydraulisk pump till transmission

En hydraulisk pump drivs av en kraftkälla, till exempel en förbränningsmotor eller en elektrisk motor. Pumpen tar in hydraulolja och pressar den under högt tryck. Trycket genererar kraften som överförs till hydraulmotorn.

Hydraulmotor till transmission

En hydraulmotor tar emot det högtrycksförande hydrauloljan från pumpen och omvandlar den hydrauliska energin till mekanisk kraft och rotation. Hydraulmotorn är kopplad till de drivna hjulen, komponenterna eller rörelsedelen av maskinen eller fordonet. Genom att ändra hastigheten och riktningen på den inkommande hydrauloljan kan hydraulmotorn styras och därigenom ändra maskinens hastighet och riktning.

Styrsystem till transmission

Styrsystemet reglerar flödet av hydraulolja mellan pumpen och motorn för att ändra hastigheten och riktningen på maskinen eller fordonet. Det kan bestå av olika komponenter som ventiler, regulatorer och styrsignaler från förarens kontroller eller datoriserade styrsystem.

Hydrostatisk transmission: Snabb respons, Smidig Acceleration och höga vridmoment

Fördelarna med hydrostatiska transmissioner inkluderar;
• smidig acceleration,
• snabb respons,
• oberoende kontroll av hastighet och riktning, och
• förmågan att överföra höga vridmoment.

De används i många applikationer som kräver styrning av hastighet och rörelse, inklusive traktorer, grävmaskiner, skogsmaskiner, entreprenadmaskiner och fordon som gräsklippare och snöplogar.

Skillnad Hydrostatisk transmission och Mekanisk transmission

Det är viktigt att notera att en hydrostatisk transmission skiljer sig från en mekanisk transmission där kraften överförs genom mekaniska kopplingar och växlar. I en hydrostatisk transmission överförs kraften genom hydrauliskt tryck och flöde istället för mekaniska komponenter.

Kontakta Hydnet för att hitta den optimala lösningen för din maskin!
Läs mer
 
 
Hydrostatisk transmission