Hem | Systemlösningar | Högtrycksfilter i CETOP-utförande för Servo-, proportionalventil

Högtrycksfilter i CETOP-utförande för Servo-, proportionalventil

Visste du om att det finns CETOP-monterade högtrycksfilter som sparar plats gentemot rörmonterade filter?

Fördelar med högtryckfilter

Fördelar med högtrycksfilter är att minska risken med driftsstörningar och driftstopp samt att man förlänger kvaliteten på hydrauloljan. Oavsett vilken applikation avger de ingående delarna smuts i hydraulsystemet över tid.

Känsliga komponenter som behöver ett högtryckfilter uppströms är i synnerhet;
- Proportionalventiler
- Servokretsar
- Ackumulatorer
- Där repeterbarhet är av prioritet


Montering av CETOP-filter – minskad byggstorlek

Hydnet hjälper er med vår kunskap inom applikationsområden där filtrering är av största vikt för ett välfungerat hydraulsystem. Vi har produkter som löser utmaningar genom en smidig installation av CETOP-monterade högtrycksfilter. Antingen monteras filtren flexibelt in i befintlig NG/CETOP/ISO-stapel där vi hjälper till med nya stänger/bultar för adderad bygghöjd.

Eller så löser vi installation via en HN-montageplatta som vi kan hjälpa er att konstruera specifikt mot ert applikationsbehov för att till exempel spara in på plats, rördragning och läckagepunkter.

Här hittar du sandwichmonterade högtrycksfilter.

Filter med indikator för smuts

Till varje filter finns valmöjlighet att lägga till indikator. Indikatorn kan vara visuell, visuell med termisk över-bygling (lockout), elektrisk, elektrisk med termisk över-bygling (lockout) samt allt kombinerat - det är flexibelt för alla behov!

Tillhörande filterelementet med artikelnummer förses direkt vid framtagning av komplett filter för att möjliggöra snabb tillgång till planerade eller oplanerade serviceärenden när indikatorn ger utslag.

Specifikationer CETOP-monterade filter

- Filter finns för både NG6 (ISO/CETOP 03) och NG10 (ISO/CETOP 05) utförande
- Filtreringsgrad från 3, 10 och upp till 30µm
- Flöde finns utrymme för upp till 45 eller 57lpm
- Tryck från 210 (3000psi) upp till hela 415 bar (6000psi)
- Finns med både Buna (nitril) och Viton-tätningar


Kontakta gärna oss om det finns frågor eller intresse!
Läs mer
 
 
CETOP monterat högtrycksfilter Schroeder