Hem | Patronventiler | Tryckreglerande ventiler | Tryckreduceringsventiler

Tryckreduceringsventiler

Reduceringsventiler används då en del av ett hydraulsystem måste ha ett lägre tryck än övriga systemet.

Pilotstyrda tryckreducerande ventiler


Pilotstyrda tryckreducerande ventiler kan styras på många olika sätt, exempelvis av trycket genom ventilens utgång eller av externt pilottryck. Det externa pilottrycket kan man styra elektriskt, dvs elektroproportionalstyrning. Detta ger en mer stabil trycknivå och är mindre känsliga för flödesförändringar. De passar bra till applikationer med krav på jämna trycknivåer. Ventilerna läcker dock så välj ej pilotstyrda tryckreducerande ventiler tillsammans med ackumulatorer utan nedan direktverkande tryckreducerande ventiler.

Direktverkande tryckreducerande ventiler


Direktverkande tryckreducerande ventiler är snabbare att reglera trycknivån och de har mycket lägre läckage än de pilotstyrda ventilerna. De är därför lämpliga i ackumulatorkretsar.

Begränsning och reducering i en ventil (Reducing/relieving)


Väldigt vanligt är att man också har en kombination av reducering och tryckbegränsning så kallade Reducing/relieving-ventil. Man kan då också ta upp tryckhöjningar från förbrukaren och i en tryckbegränsningsfunktion ha flöde tillbaka till tank.
En tryckreduceringsventil har begränsad kapacitet för returflöde så vi rekommenderar att kombinera denna med en backventil.

Rörmonterade hus för tryckreduceringsventiler hittar du här. HÄR
Sandwichhus för tryckreduceringsventiler hittar du här. HÄR
Magnetspolar hittar du Magnetspolar till elventiler hittar du HÄR

Läs mer
 
 
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
3 portar, reducing/relieving, direktverkande proportionalventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
SC-08-03
4 lpm (1 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
3 portar, pilotstyrd reducering, 2-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-163A
20 lpm (5 gpm)
T-11A
40 lpm (10 gpm)
T-2A
80 lpm (20 gpm)
T-17A
160 lpm (40 gpm)
T-19A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
3 portar, pilotstyrd reducering, borrad strypning direkt i kägla, 2-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
40 lpm (10 gpm)
T-2A
80 lpm (20 gpm)
T-17A
160 lpm (40 gpm)
T-19A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
3 portar, pilotstyrd reducering, luftstyrd, 2-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-2A
80 lpm (20 gpm)
T-17A
160 lpm (40 gpm)
T-19A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
3 portar, direktverkande reducering, 2-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-163A
20 lpm (5 gpm)
T-11A
40 lpm (10 gpm)
T-2A
80 lpm (20 gpm)
T-17A
160 lpm (40 gpm)
T-19A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
3 portar, reducering, huvudsteg, 2-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
40 lpm (10 gpm)
T-2A
80 lpm (20 gpm)
T-17A
160 lpm (40 gpm)
T-19A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
3 portar, pilotstyrd, reducering/relieving, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
40 lpm (10 gpm)
T-2A
80 lpm (20 gpm)
T-17A
160 lpm (40 gpm)
T-19A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
3 portar, pilotstyrd, reducering/relieving, borrad strypning direkt i kägla, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
40 lpm (10 gpm)
T-2A
80 lpm (20 gpm)
T-17A
160 lpm (40 gpm)
T-19A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
3 portar, pilotstyrd, reducering/relieving, luftstyrd, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-2A
80 lpm (20 gpm)
T-17A
160 lpm (40 gpm)
T-19A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
3 portar, direktverkande, reducering/relieving, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-163A
20 lpm (5 gpm)
T-11A
40 lpm (10 gpm)
T-2A
80 lpm (20 gpm)
T-17A
160 lpm (40 gpm)
T-19A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
3 portar, direktverkande, reducering/relieving, negativt överlapp, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-163A
20 lpm (5 gpm)
T-11A
40 lpm (10 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
4 portar, pilotstyrd, reducering/relieving, externt dränerad/fjärrstyrd i serie med fjäder, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-21A
40 lpm (10 gpm)
T-22A
80 lpm (20 gpm)
T-23A
160 lpm (40 gpm)
T-24A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
4 portar, pilotstyrd, reducering/relieving, externt dränerad/fjärrstyrd parallellt med fjäder, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-21A
40 lpm (10 gpm)
T-22A
80 lpm (20 gpm)
T-23A
160 lpm (40 gpm)
T-24A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
4 portar, pilotstyrd, reducering/relieving, externt dränerad/fjärrstyrd parallellt med fjäder, borrad strypning direkt i kägla, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-21A
40 lpm (10 gpm)
T-22A
80 lpm (20 gpm)
T-23A
160 lpm (40 gpm)
T-24A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
4 portar, direktverkande, reducering/relieving, externt dränerad/fjärrstyrd i serie med fjäder, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-21A
40 lpm (10 gpm)
T-22A
80 lpm (20 gpm)
T-23A
160 lpm (40 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
4 portar, direktverkande, reducering/relieving, huvudsteg, 3-vägs Garanterat 0-tryck , Hög noggrannhet
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-21A
40 lpm (10 gpm)
T-22A
80 lpm (20 gpm)
T-23A
160 lpm (40 gpm)
T-24A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
3 portar, elproportionell, reducering/relieving, direktverkande, positivt överlapp, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
3 portar, elproportionell, reducering/relieving, direktverkande, positivt överlapp, inverterad funktion, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
3 portar, elproportionell, reducering/relieving, direktverkande, förbättrad dynamisk respons, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
3 portar, elproportionell, reducering/relieving, direktverkande, förbättrad dynamisk respons, inverterad funktion, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
3 portar, reducering/relieving, integrerad T-8A-kavitet, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
40 lpm (10 gpm)
T-2A
80 lpm (20 gpm)
T-17A
160 lpm (40 gpm)
T-19A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
3 portar, reducering/relieving, integrerad T-8A-kavitet, borrad strypning direkt i kägla, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
40 lpm (10 gpm)
T-2A
80 lpm (20 gpm)
T-17A
160 lpm (40 gpm)
T-19A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
3 portar, reducering/relieving, integrerad T-8A-kavitet, förbättrad dynamisk respons, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
40 lpm (10 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
4 portar, reducering/relieving, integrerad T-8A-kavitet, extern dränering, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-21A
40 lpm (10 gpm)
T-22A
80 lpm (20 gpm)
T-23A
160 lpm (40 gpm)
T-24A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
4 portar, reducering/relieving, integrerad T-8A-kavitet, extern dränering, förbättrad dynamisk respons, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-23A
160 lpm (40 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
4 portar, reducering/relieving, direktverkande, extra lågt läckage, extern dränering, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-21A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
4 portar, reducering/relieving, direktverkande, förbättrad dynamisk respons, extern dränering, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-21A
20 lpm (5 gpm)