Hem | Patronventiler | Tryckreglerande ventiler | Tryckbegränsningsventiler

Tryckbegränsningsventiler

Tryckbegränsningsventiler används ofta som en säkerhetsventil där ventilen försäkrar att trycket inte överstiger ett visst förutbestämt värde. De vanligaste tryckbegränsningsventilerna är direktverkande eller pilotstyrd.
Alla hydraulsystem behöver en systemtryckbegränsare, utöver det är det lämpligt att placera ut tryckbegränsare för att skydda systemet mot tryckspikar.

Pilotstyrda tryckbegränsande ventiler


Pilotstyrda tryckbegränsande ventiler kan styras på många olika sätt, exempelvis av trycket genom ventilens ingång eller av externt pilottryck. Det externa pilottrycket kan man styra elektriskt, dvs elektroproportionalstyrning. Man använder den externa pilottryckslösningen när man exempelvis vill växla mellan två eller fler olika trycknivåer. Denna lösningen används också för att avlasta tryckbegränsaren i system med en fast pump. Flödet behöver då inte gå över tryckbegränsaren utan kan passera direkt till tank för att spara energi och undvika värmeutveckling.

Passar bra till att hålla ett systemtryck och reglera tryck i funktioner
- Lätt att justera i trycksatta system
- Snabb responstid (10 MS)
- Flöden upp till 760 L/min
- Justerbara upp till 350 bar eller 420 bar


Direktverkande tryckreglerande ventiler


Passar bra till att skydda förbrukaren mot tryckspikar och sitter med fördel nära denna.
- Mycket snabb respons (2 MS)
- Smutståliga
- Stor fjäder relativt till flöde och svåra att ställa in i trycksatt system
- Flöden upp till 760 L/min
- Justerbara upp till 350 bar eller 420 bar

Rörmonterade hus för tryckbegränsningsventiler hittar du här. HÄR

Sandwichhus för tryckbegränsningsventiler hittar du här. HÄR

Läs mer
 
 
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
2 portar, pilotstyrd, balanserad kolv
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-162A
45 lpm (12 gpm)
T-10A
95 lpm (25 gpm)
T-3A
200 lpm (50 gpm)
T-16A
380 lpm (100 gpm)
T-18A
760 lpm (200 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
2 portar, elektriskt proportionell, ställbar tryckinställning, inverterad max tryckinställning i opåverkat läge
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-13A
95 lpm (25 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
2 portar, direktverkande
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-162A
45 lpm (12 gpm)
T-10A
95 lpm (25 gpm)
T-13A
95 lpm (25 gpm)
T-3A
200 lpm (50 gpm)
T-16A
380 lpm (100 gpm)
T-18A
760 lpm (200 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
2 portar, direktverkande, lågtryck 0,35-10,5 bar
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-3A
40 lpm (10 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
2 portar, fast inställda, direktverkande
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-10A
95 lpm (25 gpm)
T-3A
200 lpm (50 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
2 portar, direktverkande, CE-märkta
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-10A
upp till 75 lpm (19.8 gpm) se tabell
T-3A
upp till 79 lpm (20.8 gpm) se tabell
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
2 portar, pilotstyrd, balanserad kolv, snabb respons
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-10A
95 lpm (25 gpm)
T-3A
200 lpm (50 gpm)
T-16A
380 lpm (100 gpm)
T-18A
760 lpm (200 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
2 portar, pilotstyrd, balanserad kägla
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-10A
95 lpm (25 gpm)
T-3A
200 lpm (50 gpm)
T-16A
380 lpm (100 gpm)
T-18A
760 lpm (200 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
2 portar, mjuköppnande, pilotstyrd, balanserad kägla
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-10A
95 lpm (25 gpm)
T-3A
200 lpm (50 gpm)
T-16A
380 lpm (100 gpm)
T-18A
760 lpm (200 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
2 portar, direktverkande, pilotsteg
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-3A
2 lpm (0.5 gpm)
T-10A
1 lpm (0.25 gpm)
T-8A
10 lpm (2.5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
2 portar, thermal relief för inbyggnad
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-162A
1 lpm (0,25 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
2 portar, thermal relief för inbyggnad med genomgående port
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-162A
1 lpm (0,25 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
2 portar, kick-down, balanserad kägla, hydraulisk säkring, säkerhetsventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-162A
45 lpm (12 gpm)
T-10A
95 lpm (25 gpm)
T-3A
200 lpm (50 gpm)
T-16A
380 lpm (100 gpm)
T-18A
760 lpm (200 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
3 portar, kick-down, balanserad kägla, hydraulisk säkring och sekvensfunktion
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-163A
30 lpm (7,5 gpm)
T-11A
60 lpm (15 gpm)
T-2A
120 lpm (30 gpm)
T-17A
240 lpm (60 gpm)
T-19A
480 lpm (120 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
2 portar, luftstyrd, pilotstyrd, balanserad kolv
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-3A
200 lpm (50 gpm)
T-16A
380 lpm (100 gpm)
T-18A
760 lpm (200 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
2 portar, luftstyrd, direktverkande, pilotkapacitet
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-3A
2 lpm (0,5 gpm)
T-8A
10 lpm (2,5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
3 portar, dränerad/fjärrstyrd, pilotstyrd, balanserad kolv
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-163A
30 lpm (7.5 gpm)
T-11A
60 lpm (15 gpm)
T-2A
120 lpm (30 gpm)
T-17A
240 lpm (60 gpm)
T-19A
480 lpm (120 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
3 portar, dränerad/fjärrstyrd, pilotstyrd, balanserad kägla
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
60 lpm (15 gpm)
T-2A
95 lpm (25 gpm)
T-17A
200 lpm (50 gpm)
T-19A
480 lpm (120 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
3 portar, mjuköppnande, dränerad/fjärrstyrd, pilotstyrd, balanserad kägla
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-2A
120 lpm (30 gpm)
T-17A
240 lpm (60 gpm)
T-19A
480 lpm (120 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
3 portar, dubbel, direktverkande, för pilotflöde
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
1 lpm (0.25 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
3 portar, direktverkande - efter backventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
40 lpm (10 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
3 portar, direktverkande - före backventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
40 lpm (10 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
4 portar, dränerad, pilotstyrd, balanserad kolv - före backventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-21A
40 lpm (10 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
4 portar, dränerad, pilotstyrd, balnserad kolv, huvudsteg med T-8A - före backventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-21A
40 lpm (10 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
4 portar, dränerad till port 4, pilotstyrd, balanserad kolv
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-21A
60 lpm (15 gpm)
T-22A
120 lpm (30 gpm)
T-23A
240 lpm (60 gpm)
T-24A
480 lpm (120 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
2 portar, pilotstyrd, balanserad kolv, huvudsteg med T-8A
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-10A
95 lpm (25 gpm)
T-3A
200 lpm (50 gpm)
T-16A
380 lpm (100 gpm)
T-18A
760 lpm (200 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
2 portar, pilotstyrd, balanserad kägla, huvudsteg med T-8A
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-10A
95 lpm (25 gpm)
T-3A
200 lpm (50 gpm)
T-16A
380 lpm (100 gpm)
T-18A
760 lpm (200 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
4 portar, dränerad, pilotstyrd, balanserad kolv, huvudsteg med T-8A, dränering till port 4
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-21A
60 lpm (15 gpm)
T-22A
120 lpm (30 gpm)
T-23A
240 lpm (60 gpm)
T-24A
480 lpm (120 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
2 portar, elektriskt proportionell, för pilotflöde
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-8A
1 lpm (0.25 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
2 portar, elektriskt proportionell, för pilotflöde, med inverterad funktion
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-8A
1 lpm (0.25 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
3 portar, kompenseringsventil - bypass, tryckbegränsnings-funktion
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-163A
20 lpm (5 gpm)
T-11A
40 lpm (10 gpm)
T-2A
80 lpm (20 gpm)
T-17A
160 lpm (40 gpm)
T-19A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
3 portar, pilotstyrd, balanserad kolv, huvudsteg med T-8A
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
60 lpm (15 gpm)
T-2A
120 lpm (30 gpm)
T-17A
240 lpm (60 gpm)
T-19A
480 lpm (120 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
3 portar, pilotstyrd, balanserad kägla, huvudsteg med T-8A
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
60 lpm (15 gpm)
T-2A
120 lpm (30 gpm)
T-17A
240 lpm (60 gpm)
T-19A
480 lpm (120 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
2 portar, dubbelriktad, direktverkande
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-3A
200 lpm (50 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
3 portar, reducing/relieving, direktverkande proportionalventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
SC-08-03
4 lpm (1 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
2 portar, direktverkande
Fabrikat: Sun Hydraulics
SC-10-02
40 lpm (10 gpm)