Hem | Patronventiler | Tryckreglerande ventiler

Tryckreglerande ventiler

Tryckreglerande ventiler används för att begränsa och kontrollera trycket i hydraulsystemets funktioner. Hydnet har ett stort sortiment av tryckreglerande ventiler i många olika utförande och storlekar. Många av funktionerna delar samma kavitet (hålbild).

Tryckbegränsande ventiler

Tryckbegränsningsventiler används ofta som en säkerhetsventil där ventilen försäkrar att trycket inte överstiger ett visst förutbestämt värde. De vanligaste tryckbegränsningsventilerna är direktverkande eller pilotstyrd.

Pilotstyrda tryckbegränsningsventiler används för att hålla systemtryck och reglera tryck i funktioner. Pilotstyrda tryckbegränsande ventiler kan styras på många olika sätt, exempelvis av trycket genom ventilens ingång eller av externt pilottryck. Det externa pilottrycket kan man styra elektriskt, dvs elektroproportionalstyrning.

Direktverkande tryckbegränsningsventiler används för att skydda förbrukaren mot tryckspikar och sitter med fördel nära denna.

Reduceringsventiler

Reduceringsventiler används då en del av ett hydraulsystem måste ha ett lägre tryck än övriga systemet.

Pilotstyrda tryckreducerande ventiler kan styras på många olika sätt, exempelvis av trycket genom ventilens utgång eller av externt pilottryck. Det externa pilottrycket kan man styra elektriskt, dvs elektroproportionalstyrning.

Direktverkande tryckreducerande ventiler är snabbare att reglera trycknivån och de har mycket lägre läckage än de pilotstyrda ventilerna. De är därför lämpliga i ackumulatorkretsar.

Sekvensventiler

Sekvensventiler används när man vill skapa system med funktioner som går i ordningsföljder. Väldigt vanligt att exempelvis först ha en kläm- eller fastspänningsfunktion följt av bearbetning av materialet, till exempel kapning, bockning eller borrning.

Läs mer
 
 
Modell
Elstyrd tryckbegränsningsventil
2-stegs, FLeX-serien, elstyrd justerbar tryckbegränsningsventil, normalt avlastad
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Elstyrd tryckbegränsningsventil
2-stegs, FLeX-serien, elstyrd justerbar tryckbegränsningsventil, normalt blockerad
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Elstyrd tryckbegränsningsventil
2-stegs, FLeX-serien, elstyrd justerbar tryckbegränsningsventil, blockeras vid aktivering
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Elstyrd tryckbekränsningsventil
2-stegs, FLeX-serien, elstyrd justerbar tryckbegränsningsventil, avlastas vid aktivering
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, pilotstyrd, balanserad kolv
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, elektriskt proportionell, ställbar tryckinställning, inverterad max tryckinställning i opåverkat läge
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, direktverkande
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, direktverkande, lågtryck 0,35-10,5 bar
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, fast inställda, direktverkande
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, direktverkande, CE-märkta
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, pilotstyrd, balanserad kolv, snabb respons
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, pilotstyrd, balanserad kägla
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, mjuköppnande, pilotstyrd, balanserad kägla
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, direktverkande, pilotsteg
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, thermal relief för inbyggnad
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, thermal relief för inbyggnad med genomgående port
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, kick-down, balanserad kägla, hydraulisk säkring, säkerhetsventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
3 portar, kick-down, balanserad kägla, hydraulisk säkring och sekvensfunktion
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, luftstyrd, pilotstyrd, balanserad kolv
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, luftstyrd, direktverkande, pilotkapacitet
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
3 portar, dränerad/fjärrstyrd, pilotstyrd, balanserad kolv
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
3 portar, dränerad/fjärrstyrd, pilotstyrd, balanserad kägla
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
3 portar, mjuköppnande, dränerad/fjärrstyrd, pilotstyrd, balanserad kägla
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
3 portar, dubbel, direktverkande, för pilotflöde
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
3 portar, direktverkande - efter backventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
3 portar, direktverkande - före backventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
4 portar, dränerad, pilotstyrd, balanserad kolv - före backventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Reduceringsventil
4 portar, reducering/relieving, direktverkande, förbättrad dynamisk respons, extern dränering, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Reduceringsventil
3 portar, reducering/relieving, integrerad T-8A-kavitet, borrad strypning direkt i kägla, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
4 portar, dränerad, pilotstyrd, balnserad kolv, huvudsteg med T-8A - före backventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
4 portar, dränerad till port 4, pilotstyrd, balanserad kolv
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, pilotstyrd, balanserad kolv, huvudsteg med T-8A
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, pilotstyrd, balanserad kägla, huvudsteg med T-8A
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
4 portar, dränerad, pilotstyrd, balanserad kolv, huvudsteg med T-8A, dränering till port 4
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, elektriskt proportionell, för pilotflöde
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, elektriskt proportionell, för pilotflöde, med inverterad funktion
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
3 portar, kompenseringsventil - bypass, tryckbegränsnings-funktion
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
3 portar, pilotstyrd, balanserad kolv, huvudsteg med T-8A
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
3 portar, pilotstyrd, balanserad kägla, huvudsteg med T-8A
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, dubbelriktad, direktverkande
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
3 portar, reducing/relieving, direktverkande proportionalventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, direktverkande
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Reduceringsventil
3 portar, pilotstyrd reducering, 2-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Reduceringsventil
3 portar, pilotstyrd reducering, borrad strypning direkt i kägla, 2-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Reduceringsventil
3 portar, pilotstyrd reducering, luftstyrd, 2-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Reduceringsventil
3 portar, direktverkande reducering, 2-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Reduceringsventil
3 portar, reducering, huvudsteg, 2-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell