Hem | Patronventiler | Specialventiler | Övervakade ventiler

Övervakade ventiler

Många ventiler finns också i övervakat utförande. Med dessa får man återkoppling i form av en elektrisk signal som indikerar om ventilen befinner sig i öppet eller stängt läge. Dessa används ofta när personsäkerhet är viktigt eller det är specificerat i maskin- eller säkerhetsstandarder. Det är vanligt i industrier exempelvis stålverk och pappersbruk där man har arbets- och säkerhetsceller. Det kan exempelvis ge en bekräftelse på att funktioner är avstängda vid service eller i säkerhetsfunktioner som exempelvis nödavstängningssystem.

Vi kan tillhandahålla MTTFd-värde för beräkning av Performance Level PL enligt EN ISO 13849-1.
Läs mer
 
 
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Övervakad ventil
Fritt flöde från nos till sida med positionsindikator, lämplig som flödesvakt, 2 portar
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-5A
115 lpm (30 gpm)
T-16A
340 lpm (90 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Övervakad ventil
Slidventil med positionsindikator, 2-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-13A
45 lpm (12 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Övervakad ventil
Sätesventil med positivt överlapp, positionsindikator, 2-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-13A
23 lpm (6 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Övervakad ventil
Slidventil med positionsindikator, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
45 lpm (12 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Övervakad ventil
2-läges, med positivt överlapp och positionsindikator, 4-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-31A
30 lpm (8 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Övervakad ventil
Pilot-to-close, fjäderöverskjuten öppen med positionsindikator, obalanserad kägla
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-2A
200 lpm (50 gpm)
T-17A
380 lpm (100 gpm)
T-19A
760 lpm (200 gpm)
T-19AU
1 100 lpm (300 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Övervakad ventil
Pilot-to-open, fjäderöverskjuten stängd med positionsindikator, obalanserad kägla
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-2A
80 lpm (20 gpm)
T-17A
160 lpm (40 gpm)
T-19A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
2-vägs, slidventil med positionsindikator
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-13A
45 lpm (12 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Övervakad ventil
Pilot-to-close, fjäderöverskjuten stängd med positionsindikator, obalanserad kägla
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-2A
200 lpm (50 gpm)
T-17A
380 lpm (100 gpm)
T-19A
760 lpm (200 gpm)
T-19AU
1 100 lpm (300 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Övervakad ventil
Pilot-to-close, fjäderöverskjuten stängd, metering notches, positionsindikator, obalanserad kägla
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-2A
45 lpm (12 gpm)
T-17A
160 lpm (40 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Övervakad ventil
Proportionell strypning, hydrauliskt pilotstyrd med positionsindikering, normalt stängd, 4 portar
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-52A
60 lpm (15 gpm)
T-52A
120 lpm (30 gpm)
T-53AD
95 lpm (25 gpm)
T-53AD
200 lpm (50 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil(1)
4-vägs, 2-läges, elstyrd, med positionsindikator
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-31A
30 lpm (8 gpm)