Hem | Patronventiler | Riktningsventiler | Väljarventiler

Väljarventiler

Väljarventiler används för att välja mellan två funktioner.

Utöka funktioner på existerande hydraulsystem

Dessa är vanliga på till exempel jordbruksmaskiner och traktorer när man vill utöka med nya funktioner men har ett existerande hydraulsystem.

Växla tryckledning eller lägga till funktion till befintlig riktningsventil

En 3-vägs/2-lägesventil, så kallad 3/2-ventil, är en vanlig väljarventil som växlar en tryckledning mellan två olika funktioner. När man både behöver tryck och returledning används 6-vägs/2-lägesventiler, så kallad 6/2-ventil. Dessa används när man bygger på en extra funktion som man vill styra med befintlig riktningsventil.
Läs mer
 
 
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
3-vägs, slidventil, hydraulstyrd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-9A
1 lpm (0.25 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
3-vägs, slidventil, luftstyrd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-9A
1 lpm (0.25 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
3-vägs, slidventil, manuellt styrd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-9A
1 lpm (0.25 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
3-vägs, slidventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-9A
1 lpm (0.25 gpm)
T-9A
1 lpm (0.25 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
3-vägs, slidventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
45 lpm (12 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
3-vägs, slidventil, mjukskiftande
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
3-vägs, slidventil, manuellt styrd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
45 lpm (12 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
3-vägs, sätesventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
30 lpm (7.5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
4-vägs, 2-läges elstyrd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-31A
40 lpm (10 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
4-vägs, 2-läges, elstyrd, mjukskiftande
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-31A
15 lpm (4 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
4-vägs, 2-läges, elstyrd, positivt överlapp
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-31A
30 lpm (8 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
4-vägs, 2-läges, elstyrd, med positionsindikator
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-31A
30 lpm (8 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
4-vägs, 2-läges, manuellt styrd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-31A
40 lpm (10 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
6-vägs, 2-läges, elstyrd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-61A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
6-vägs, 2-läges, elstyrd, mjukskiftande
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-61A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
3-vägs, slidventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
45 lpm (12 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
3-vägs, slidventil, mjukskiftande
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
3-vägs, slidventil, hydraulstyrd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-9A
1 lpm (0.25 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
3-vägs, slidventil, luftstyrd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-9A
1 lpm (0.25 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
3-vägs, slidventil, manuellt styrd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-9A
1 lpm (0.25 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
3-vägs, slidventil, manuellt styrd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
45 lpm (12 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
3-vägs, sätesventil, manuellt styrd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
30 lpm (7.5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
3-vägs, dränering to shift, normalt öppen väljarventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-31A
60 lpm (15 gpm)
T-32A
120 lpm (30 gpm)
T-33A
240 lpm (60 gpm)
T-34A
480 lpm (120 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Riktningsventil
3-vägs, slidventil, mjukskiftande
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-9A
1 lpm (0.25 gpm)