Hem | Patronventiler | Riktningsventiler | Backventiler

Backventiler

Backventiler är en av de vanligaste hydraulventilerna, de används för att stoppa flöde i ena riktningen men fortfarande behålla fritt flöde i andra riktningen. Backventiler sitter i dom flesta hydraulsystem och användningsområdena är många.

Vanliga användningsområden för backventiler

Exempelvis direkt efter en pump för att hindra tillbakaflöde in i pumpen. De kan också sitta i lyftbord, hissar och andra lyftanordningar, då man låser in lasten med backventilen och sänker med en annan ventil exempelvis on/off elventiler. Backventiler används också som kavitationsskydd när man har en hydraulisk motor. Backventilen hjälper till att fylla på olja på inloppssidan om motorn stannar hastigt.

Hur fungerar en backventil

Backventiler fungerar på det viset att en kula eller kägla ligger under tryck från en fjäder mot porten. Kulan eller käglan pressas då mot öppningen och håller den stängd. Då flödestrycket övervinner kraften i fjädern öppnas backventilen.

De mekaniska backventilerna används inbyggnad i cylindrar som är parallellkopplade för att synkronisera cylindrarna i ändläge. Om en cylinder går i ändläge före den andra öppnas backventil för att släppa igenom ett flöde så att även cylindern som är kvar kan få flöde och gå till ändläget.

Olika utföranden och modeller av backventiler

SUN Hydraulics backventiler klarar ett högt flöde i förhållande till dess mindre fysiska storlek. SUN Hydraulics benämner ventilens nos som port 1 och sidoporten som port 2. Finns som fritt flöde från port 1 till 2 eller åt motsatt håll från port 2 till port 1. Finns även med 3 portar då port 3 är blockerad som används vid regenerativa kretsar
De finns också pilotstyrda pilot to close, dessa kan till exempel för ackumulatordumpningsfunktion.
För tryck upp till 350 bar och flöden upp till 600 l/min.
Läs mer
 
 
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Backventil
2 portar, fritt flöde från nos till sida, common cavity
Fabrikat: Sun Hydraulics
SC-10-02
60 lpm (16 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Backventil
2 portar, fritt flöde från nos till sida, common cavity
Fabrikat: Sun Hydraulics
SC-08-02
40 lpm (10 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Backventil
2 portar, fritt flöde från nos till sida
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-382A
4 lpm (1 gpm)
T-8A
20 lpm (5 gpm)
T-162A
40 lpm (10 gpm)
T-13A
80 lpm (20 gpm)
T-10A
80 lpm (20 gpm)
T-5A
160 lpm (40 gpm)
T-3A
160 lpm (40 gpm)
T-16A
320 lpm (80 gpm)
T-18A
640 lpm (160 gpm)
T-18AU
900 lpm (240 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Backventil
2 portar, fritt flöde från nos till sida Kolv typ för hot oil backventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-10A
40 lpm
T-3A
80 lpm
T-16A
160 lpm
T-18A
320 lpm
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Backventil
2 portar, fritt flöde från sida till nos
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-162A
30 lpm (7.5 gpm)
T-13A
60 lpm (15 gpm)
T-5A
120 lpm (30 gpm)
T-16A
240 lpm (60 gpm)
T-18A
480 lpm (120 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Backventil
2 portar, fritt flöde från sida till nos, med extern port
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-162A
30 lpm (7.5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Backventil
2 portar, fritt flöde från nos till sida, låg montering
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-162A
40 lpm (10 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Backventil
2 portar, fritt flöde från nos till sida och rakt igenom, inbyggd montering
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-162DP
40 lpm (10 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Backventil
2 portar, fritt flöde från nos till sida, med extern port
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-162A
40 lpm (10 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Backventil
2 portar, stryp-backventil med fritt flöde från nos till sida
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-162A
30 lpm (7.5 gpm)
T-13A
60 lpm (15 gpm)
T-5A
120 lpm (30 gpm)
T-16A
240 lpm (60 gpm)
T-18A
480 lpm (120 gpm)
T-18AU
680 lpm (180 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Backventil
2 portar, backventil, mekanisk
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-162DP
4.7 lpm (1.25 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Backventil
2 portar, backventil, mekanisk, dubbelverkande
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-162DP
4.7 lpm (1.25 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Backventil
2 portar, fritt flöde från nos till sida med positionsindikator Lämplig som flödesvakt
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-5A
115 lpm (30 gpm)
T-16A
340 lpm (90 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Backventil
3 portar, fritt flöde från nos till sida, port 3 blockerad
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
80 lpm (20 gpm)
T-2A
160 lpm (40 gpm)
T-17A
320 lpm (80 gpm)
T-19A
480 lpm (120 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Backventil
3 portar, fritt flöde från sida till nos, port 3 blockerad
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
60 lpm (15 gpm)
T-2A
120 lpm (30 gpm)
T-17A
240 lpm (60 gpm)
T-19A
480 lpm (120 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Backventil
3 portar, stryp-backventil, fritt flöde från sida till nos, port 3 blockerad
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
60 lpm (15 gpm)
T-2A
120 lpm (30 gpm)
T-17A
240 lpm (60 gpm)
T-19A
480 lpm (120 gpm)