Hem | Patronventiler | Pilotventiler | Tryckreglerande pilotventiler

Tryckreglerande pilotventiler

Proportionalstyrda tryckreglerande pilotventiler kan styra trycknivån steglöst. Dom används nästan alltid enbart som pilotventil för att styra andra större ventiler, både tryckreducering- och tryckbegränsningsventiler. Dessa ventiler har SUN:s T-8A kavitet och passar med ett stort antal huvudventiler. De kan då skruvas i direkt i huvudstegsventilen för platsoptimering.

Pilotventil minimitryck vid opåverkat eller påverkat läge

Den vanligaste modellen RBAP ger minimumtryck vid opåverkat läge, men det finns också en inverterad modell RBAN där den i opåverkat läge ger det inställda maxtrycket. Detta används till exempel vid fläktstyrningar där det är viktigt att maskinerna alltid får kylning.

Styr pilotventilen elektriskt

För att styra ventilens funktion elektriskt har vi enkla och användarvänliga förstärkare och I/O-enheter. Det öppnar upp för möjligheten till smartare och mer automatiserade lösningar genom elektronisk återkoppling av flöde, tryck eller värme för att styra en hydraulisk funktion.
Läs mer
 
 
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, direktverkande, pilotsteg
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, elektriskt proportionell, för pilotflöde
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, elektriskt proportionell, för pilotflöde, med inverterad funktion
Fabrikat: Sun Hydraulics