Hem | Patronventiler | Pilotventiler

Pilotventiler

Pilotventiler används för att styra andra hydraulventiler. Det kan behövas vid större ventiler där en magnetspole inte orkar övervinna krafterna från flöde och tryck. Man kan då elektriskt styra pilotventilen som i sin tur hydrauliskt skiftar huvudventilen.

Det finns både riktningsreglerande pilotventiler som är on/off och också tryckreglerande proportionellt styrda.

Pilotventiler 2-vägs

2-vägs eller så kallade on/off pilotventiler används för att styra pilottrycket till huvudventilen och dessa finns i utförande normalt öppet N/O och normalt stängda N/C

Dessa ventiler har SUN:s T-8A och de kan då monteras direkt i huvudstegsventilen för platsoptimering. Vill man göra detta beställs huvudsteget med T-8A kavitet integrerad i ventilen.

Pilotventiler 3-vägs

3-vägs eller så kallade 3/2 pilotventiler används för att styra pilottrycket till huvudventilen och dessa finns i utförande normalt öppet N/O och normalt stängda N/C. Denna kan växla en pilotledning mellan att vara ansluten till tryckledning eller ansluten till tank för att säkerställa att inget tryck stängs in i fjäderkammaren på huvudstegsventilen.

Dessa ventiler har SUN:s T-8A och de kan då monteras direkt i huvudstegsventilen för platsoptimering. Vill man göra detta beställs huvudsteget med T-8A kavitet integrerad i ventilen

Tryckreglerande pilotventiler

Proportionalstyrda tryckreglerande pilotventiler kan styra trycknivån steglöst. Dom används nästan alltid enbart som pilotventil för att styra andra större ventiler, både tryckreducering- och tryckbegränsningsventiler. Dessa ventiler har SUN:s T-8A kavitet och passar med ett stort antal huvudventiler. De kan då skruvas i direkt i huvudstegsventilen för platsoptimering.

Den vanligaste modellen RBAP ger minimumtryck vid opåverkat läge, men det finns också en inverterad modell RBAN där den i opåverkat läge ger det inställda maxtrycket. Detta används till exempel vid fläktstyrningar där det är viktigt att maskinerna alltid får kylning.

För att styra ventilens funktion elektriskt har vi enkla och användarvänliga förstärkare och I/O-enheter. Det öppnar upp för möjligheten till smartare och mer automatiserade lösningar genom elektronisk återkoppling av flöde, tryck eller värme för att styra en hydraulisk funktion.

Läs mer
 
 
Modell
Elstyrd riktningsventil
2-vägs, FLeX-serien, elstyrd sätesventil, direktverkande
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Elstyrd riktningsventil
3-vägs, FLeX-serien, elstyrd slidventil, direktverkande, pilotkapacitet
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, direktverkande, pilotsteg
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, elektriskt proportionell, för pilotflöde
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Tryckbegränsningsventil
2 portar, elektriskt proportionell, för pilotflöde, med inverterad funktion
Fabrikat: Sun Hydraulics