Hem | Patronventiler | Lasthållande ventiler | Pilotstyrda backventiler

Pilotstyrda backventiler

Pilotstyrda backventiler är den enklaste ventilen för att hålla last och har enbart öppet eller stängt länge och klarar inte att kontrollera lastens rörelse.

Användningsområden för pilotstyrda backventiler

Den öppnas med trycket i pilotledning som vanligtvis leds från motsatt sida av förbrukare och fungerar som en vanlig backventil. Den passar sig till så kallade hydraullås, det vill säga när man använder två pilotstyrda backventiler för att låsa en cylinder eller hydraulmotor.

Skillnad på pilotstyrda backventiler och lasthållningsventiler

En stor skillnad mellan pilotstyrda backventiler och lasthållningsventiler är att lasten inte hjälper en pilotstyrd backventil att öppna, det gör den däremot med en lasthållningsventil.

Pilotstyrda backventiler och mottryck

Om man har nedströms mottryck så bör man välja en pilotstyrd backventil med dränering då mottrycket vill hålla ventilen stängd.
Läs mer
 
 
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Pilotstyrd backventil
3 portar, pilot-to-open, standardpilot, stålsäte
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-163A
30 lpm (7.5 gpm)
T-11A
60 lpm (15 gpm)
T-2A
120 lpm (30 gpm)
T-17A
240 lpm (60 gpm)
T-19A
480 lpm (120 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Pilotstyrd backventil
3 portar, pilot-to-open, avtätad pilot, stålsäte
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-163A
30 lpm (7.5 gpm)
T-163A insert
30 lpm (7.5 gpm)
T-11A
60 lpm (15 gpm)
T-2A
120 lpm (30 gpm)
T-17A
240 lpm (60 gpm)
T-19A
480 lpm (120 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Pilotstyrd backventil
3 portar, pilot-to-open, standardpilot, stålsäte, extern pilot
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
60 lpm (15 gpm)
T-2A
120 lpm (30 gpm)
T-17A
240 lpm (60 gpm)
T-19A
480 lpm (120 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Pilotstyrd backventil
3 portar, pilot-to-open, fast strypning, avtätad pilot, stålsäte
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
60 lpm (15 gpm)
T-2A
120 lpm (30 gpm)
T-17A
240 lpm (60 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Pilotstyrd backventil
3 portar, pilot-to-open, avtätad pilot, stålsäte, dränerad till luft
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
60 lpm (15 gpm)
T-2A
120 lpm (30 gpm)
T-17A
240 lpm (60 gpm)
T-19A
480 lpm (120 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Pilotstyrd backventil
4 portar, pilot-to-open, avtätad pilot, stålsäte, dränerad
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-21A
60 lpm (15 gpm)
T-22A
120 lpm (30 gpm)
T-23A
240 lpm (60 gpm)
T-24A
480 lpm (120 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Pilotstyrd backventil
3 portar, pilot-to-open, avtätad pilot, stålsäte, insatstyp
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-162DP
30 lpm (7.5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Pilotstyrd backventil
3 portar, pilot-to-open, pilot 5:1, stålsäte
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
40 lpm (10 gpm)