Hem | Patronventiler | Lasthållande ventiler | Lasthållningsventiler LoadAdaptive

Lasthållningsventiler LoadAdaptive

Lasthållningsventilerna LoadAdaptive ger en genomsnittlig energibesparing på 30% jämfört med vanliga lasthållningsventiler. Samtidigt behålls stabiliteten, något som tidigare varit svårt att uppnå.

Lasthållare för energibesparing på upp till 30%

En lasthållare i standardutförande blir alltid en kompromiss mellan stabilitet och effektivitet. Höga pilotförhållande väljs för effektivitet och låga pilotförhållanden för stabilitet. Då maskiner sällan arbetar vid maximalt lastinducerat tryck så resulterar det i onödig energiförbrukning vid sänkning av låg eller obefintlig last. Detta beror på att det lastinducerade trycket hjälper till att öppna ventilen, när det inte finns något lastinducerat tryck krävs i stället ett högre pilottryck.

Välj LoadAdaptive™ när:
- Energi- och bränsleåtgången måste vara låg
- Maskinens 'lift-lower-lift duty' cykel är hög
- Hög körfrekvens med varierande last
- Buller, varvtal och arbetsmiljö är viktig
- Eldrivna eller hybridfordon
- Skenande last


Lasthållare i standardutförande direkt utbytbar till Load Adaptive

En lasthållare i standardutförande är direkt utbytbar till en Load Adaptive som ställs in på samma tryckinställning. Load Adaptive kompromissar aldrig med stabiliteten men man får en lägre energiåtgång då den har variabelt pilotförhållande anpassat efter lasten.

Använd Load Match vid varierande flöde och för extra säkerhet

Har man också varierande flöde passar Load Match utmärkt. Med sin speciella utformning av sätet ger den en mjukare sänkrörelse och den kan lösa problem med svängningar och hackningar eftersom den kan hantera ett mer varierat flöde. Man behöver inte ställa in en Load Match då den känner av lasten och ställer in sig automatiskt, därför finns inte heller någon ställskruv på ventilen. Detta ökar säkerheten då ingen obehörig kan felaktigt justera ventilen. Load Match hittar du här.

Se guide till SUN Hydraulics lasthållningsfamiljer här.
Läs mer
 
 
Modell
Kavitet
Pilotarea
Flöde
Lasthållningsventil/counterbalanceventil LoadAdaptive
3 portar, non-vented, standard
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
3:1
60 lpm (15 gpm)
Modell
Kavitet
Pilotarea
Flöde
Lasthållningsventil/counterbalanceventil LoadAdaptive
3 portar, non-vented, semi-restriktiv
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
3:1
40 lpm (10 gpm)
Modell
Kavitet
Pilotarea
Flöde
Lasthållningsventil/counterbalanceventil LoadAdaptive
3 portar, non-vented, restriktiv
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
3:1
20 lpm (5 gpm)