Hem | Patronventiler | Lasthållande ventiler

Lasthållande ventiler

Lasthållande ventiler, eller så kallade slangbrottsventiler, används i applikationer där man vill undvika att en last förflyttar sig när riktningsventilen är i stängt läge. De flesta riktningsventiler som är av slidtyp har ett visst läckage. Det betyder att dom inte kan hålla en exakt position under en längre tid. Lasthållningsventilen är också en säkerhet vid exempelvis slangbrott, då ska den monteras direkt på cylinder eller förbrukare. Detta görs med fördel med ett banjoblock, dessa hittar du här.

Välja rätt lasthållare

Lasthållare och slangbrottsventiler är en av dom mer komplexa hydraulventilerna och dessutom mycket viktig att välja rätt. Fel val av lasthållare är inte bara en stor säkerhetsrisk, då lasten eventuellt inte hålls, utan det kan också skapa ineffektiva hydraulsystem, där funktion inte går i önskad hastighet, det skakar och hackar eller systemet blir överhettat. Ventiler ur standardfamiljen passar för de flesta applikationer.

Inställning av lasthållare

Alla lasthållande ventiler förutom pilotstyrda backventiler ställs in på ett specifikt öppningstryck. Ventilerna ska som regel ställas in på 1,3 gånger maxlast. Det krävs ett pilottryck som normalt hämtas från motsatt sida eller eventuellt med en extern pilotledning.

Lasthållare med olika backventiler

Alla lasthållande ventiler har en backventil, detta för att få fritt flöde i den ej fasthållande riktningen. Backventilerna finns med olika fjäder motsvarande 1,7 eller 0,3 bar. Fjädern på 1,7 bar rekommenderas för bästa stabilitet, och fjädern 0,3 bar för att minimera tryckfall.

Lasthållare med olika pilotförhållanden

Det finns också olika val av pilotförhållanden. Standard är 3:1 men det finns både högre och lägre. En cylinderapplikation med vertikal last bör ha ett så lågt pilotförhållande som möjligt för stabil funktion. Annars vill man generellt ha ett högre pilotförhållande, då det krävs ett lägre pilottryck för att öppna lasthållaren och sänka eller förflytta lasten.

Lasthållare och mottryck

Observera att eventuellt mottryck i port 2 adderas till inställt tryck. Detta händer ofta om man exempelvis har en strypning eller proportionalventil nedströms. Om mottryck är ett problem, välj en ventil från serien 'Dränerade lasthållningsventiler'.

Dränerade lasthållningsventiler

Dränerade lasthållningsventiler är okänsliga för mottryck i port 2. Mottryck kan ha negativ inverkan på funktionen av en vanlig lasthållningsventil i standardutförande då det direkt påverkar tryckinställningen. Detta kan göra ventilen instabil och bidrar till att det behövs ett högre pilottryck för att öppna ventilen. CW**-modellerna har fyra portar där en dräneringsport ansluts (downstream of restriction). CA**-modellerna har tre portar och kan eftermonteras där oväntat mottryck har skapat ett problem. Välj dränerade lasthållningsventiler: - I regenerativa system - Med meter-out-ventiler, proportionalventiler eller servoventiler - I master-slave-system

Lasthållare och välja storlek

Till skillnad från många andra funktioner ska man akta sig för att välj för stor lasthållande ventil. Är den överdimensionerad det kan skapa instabilitet i systemet. Varianter med lägre flödeskapacitet, men med bibehållen kavitet, finns att tillgå.

Pilotstyrd backventil eller lasthållningsventil

Den enklaste ventilen för att hålla last är en pilotstyrd backventil. Den har dock enbart öppet eller stängt länge och klarar inte att kontrollera lastens rörelse. Den passar sig inte heller om lasten förs över ett vertikalläge då den riskerar att springa ifrån. En pilotstyrd backventil har inte heller en relief funktion som är viktigt vid termisk expansion. En pilotstyrd backventil fungerar utmärkt vid enkla applikationer men har man ovan förutsättningar bör man välja en lasthållare i stället.

Samma kavitet på många lasthållare i Suns sortiment

Pilotstyrda backventiler och lasthållningsventiler har i regel samma kavitet och är då utbytbara med varandra.
Läs mer
 
 
Modell
Pilotstyrd backventil
3 portar, pilot-to-open, standardpilot, stålsäte
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Pilotstyrd backventil
3 portar, pilot-to-open, avtätad pilot, stålsäte
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Pilotstyrd backventil
3 portar, pilot-to-open, standardpilot, stålsäte, extern pilot
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Pilotstyrd backventil
3 portar, pilot-to-open, fast strypning, avtätad pilot, stålsäte
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Pilotstyrd backventil
3 portar, pilot-to-open, avtätad pilot, stålsäte, dränerad till luft
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Pilotstyrd backventil
4 portar, pilot-to-open, avtätad pilot, stålsäte, dränerad
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Pilotstyrd backventil
3 portar, pilot-to-open, avtätad pilot, stålsäte, insatstyp
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Pilotstyrd backventil
3 portar, pilot-to-open, pilot 5:1, stålsäte
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Lasthållningsventil/counterbalanceventil
3 portar internt dränerad, standard
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Lasthållningsventil/counterbalanceventil
3 portar, internt dränerad, semi-restriktiv
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Lasthållningsventil/counterbalanceventil
3 portar, internt dränerad, restriktiv
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Lasthållningsventil/counterbalanceventil
3 portar, internt dränerad, ultra-restriktiv
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Lasthållningsventil/counterbalanceventil
3 portar, internt dränerad, fast inställd, standard
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Lasthållningsventil/counterbalanceventil
3 portar internt dränerad, fast inställd, semi-restriktiv
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Lasthållningsventil/counterbalanceventil
3 portar, internt dränerad, fast inställd, restriktiv
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Lasthållningsventil/counterbalanceventil
3 portar, internt dränerad, fast inställd, ultra-restriktiv
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Lasthållningsventil/counterbalanceventil
3 portar, dränerad till luft, standard
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Lasthållningsventil/counterbalanceventil
3 portar, dränerad till luft, semi-restriktiv
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Lasthållningsventil/counterbalanceventil
3 portar, internt dränerad, utan pilot, standard
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Lasthållningsventil/counterbalanceventil
4 portar, dränerad, standard
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Lasthållningsventil/counterbalanceventil LoadAdaptive
3 portar, non-vented, standard
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Lasthållningsventil/counterbalanceventil LoadAdaptive
3 portar, non-vented, semi-restriktiv
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Lasthållningsventil/counterbalanceventil LoadAdaptive
3 portar, non-vented, restriktiv
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Lasthållningsventil/motionventil
3 portar, lastkontroll, lastpåverkad, internt dränerad
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Lasthållningsventil/motionventil
3 portar, lastkontroll, lastpåverkad, internt dränerad
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Lasthållningsventil/motionventil
3 portar, lastkontroll, lastpåverkad, internt dränerad, fast inställd
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Lasthållningsventil/motionventil
3 portar, lastkontroll, lastpåverkad, internt dränerad, fast inställd
Fabrikat: Sun Hydraulics
Modell
Lasthållningsventil/motionventil
3 portar, lastkontroll, lastpåverkad, internt dränerad, fast inställd
Fabrikat: Sun Hydraulics