Hem | Patronventiler | Flödeskontrollventiler | Slangbrottsventiler

Slangbrottsventiler

En slangbrottsventil används för att hålla position för en hydraulisk förbrukare vid ett eventuellt ledningsbrott. Ventilen aktiveras när flödet överstiger en viss gräns och används som säkerhet för att inte personer, maskinutrustning eller annat kommer till skada vid slangbrott då annars last eller förbrukare faller fritt.

Rekommenderar alltid pilotstyrd backventil eller lasthållare


Lasthållande ventiler hittas här

Vi rekommenderar generellt att alltid använda en pilotstyrd backventil eller lasthållningsventil. Detta då en slangbrottsventil är flödesreglerad och man kommer alltid få en rörelse innan den stänger.

Vid ett mindre läckage får man ibland inte tillräckligt flöde för att den ska reagera och stänga, lasten/förbrukaren kommer då att sjunka hela vägen. Man får också ett större läckage av hydraulolja än om man använder pilotstyrd backventil eller lasthållare.

Slangbrottsventiler passar vid enkelverkande cylinder

Slangbrottsventiler passar bra vid en enkelverkande cylinder, då det inte finns tillgång till pilottryck för att öppna en pilotstyrd backventil eller lasthållare.
Läs mer
 
 
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Specialventil
2 portar, slangbrottsventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-162A
2-8,5 lpm
T-13A
2-23 lpm
T-5A
4-60 lpm
T-16A
4-95 lpm
T-18A
4-200 lpm