Hem | Patronventiler | Flödeskontrollventiler

Flödeskontrollventiler

Flödeskontrollventiler är en stor kategori och innefattar ventiler för att kontrollera flöde.

Hur används flödeskontrollventiler

Dom används för att kontrollera hastigheten på en förbrukare genom att exempelvis strypa flöde, dela upp flöde till flera olika funktioner eller prioritera flöde till en viss funktion.
Läs mer
 
 
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Flödeskontrollventil
2 portar fast strypning, tryckkompenserad
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-8A
2 lpm (0,5 gpm)
T-162A
11 lpm (3 gpm)
T-13A
23 lpm (6 gpm)
T-5A
45 lpm (12 gpm)
T-16A
95 lpm (25 gpm)
T-18A
200 lpm (50 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Flödeskontrollventil
Proportionell prioritetsventil med bypass, 3 portar, direktverkande, proportionellt elstyrd. Nedan anges l/min för prioriterat flöde, bypass tar 120 l/min.
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-17A
30 lpm (8 gpm)
T-17A
60 lpm (15 gpm)
T-17A
88 lpm (22 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Flödeskontrollventil
2 portar, FLeX-serien, elstyrd proportionell flödeskontrollventil, flöde från 2 till 1, pilotstyrd, normalt stängd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-162A
20 lpm (5 gpm)
T-162A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Flödeskontrollventil
4 portar, proportionell strypning, hydrauliskt pilotstyrd, normalt stängd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-21A
20 lpm (5 gpm)
T-21A
34 lpm (9 gpm)
T-22A
40 lpm (10 gpm)
T-22A
80 lpm (20 gpm)
T-23A
80 lpm (20 gpm)
T-23A
120 lpm (30 gpm)
T-24A
160 lpm (40 gpm)
T-24A
240 lpm (60 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Flödeskontrollventil
2 portar, FLeX-serien, elstyrd proportionell flödeskontrollventil med extra backventil, flöde från 2 till 1, pilotstyrd, normalt stängd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-162A
20 lpm (5 gpm)
T-162A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Flödeskontrollventil
2 portar, FLeX-serien, elstyrd proportionell flödeskontrollventil, flöde från 2 till 1, pilotstyrd, normalt öppen
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-162A
20 lpm (5 gpm)
T-162A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Flödeskontrollventil
2 portar, FLeX-serien, elstyrd proportionell flödeskontrollventil med extra backventil, flöde från 2 till 1, pilotstyrd, normalt öppen
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-162A
20 lpm (5 gpm)
T-162A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Flödeskontrollventil
2 portar, FLeX-serien, elstyrd proportionell flödeskontrollventil, dubbeltätande, flöde från 2 till 1, direktverkande, normalt öppen
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-162A
9,8 lpm (2,6 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Flödeskontrollventil
2 portar, fullt justerbar strypventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-8A
0,8 mm (0.03")
T-162A
4 mm (0.16")
T-13A
4.8 mm (0.19")
T-13A
8.4 mm (0.33")
T-5A
6.4 mm (0.25")
T-5A
12.7 mm (0.5")
T-16A
9.7 mm (0.38")
T-16A
17.5 mm (0.69")
T-18A
14.2 mm (0.56")
T-18A
21.6 mm (0.85")
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Flödeskontrollventil
2 portar, fullt justerbar strypventil, med backventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-162A
4 mm (0.16")
T-13A
1.5 mm (0.06")
T-13A
2.3 mm (0.09")
T-13A
4.8 mm (0.19")
T-5A
3.3 mm (0.13")
T-5A
6.4 mm (0.25")
T-16A
7.1 mm (0.28")
T-16A
9.7 mm (0.38")
T-18A
9.7 mm (0.38")
T-18A
14.2 mm (0.56")
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Flödeskontrollventil
2 portar, fast strypning, med backventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-162A
30 lpm (7.5 gpm)
T-13A
60 lpm (15 gpm)
T-5A
120 lpm (30 gpm)
T-16A
240 lpm (60 gpm)
T-18A
480 lpm (120 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Flödeskontrollventil
Proportionell prioritetsventil med bypass, 3 portar, direktverkande, proportionellt elstyrd 
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-17A
30 lpm (8 gpm)
T-17A
60 lpm (15 gpm)
T-17A
88 lpm (22 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Flödeskontrollventil
2 portar, fast strypning, tryckkompenserad, med backventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-162A
11 lpm (3 gpm)
T-13A
23 lpm (6 gpm)
T-5A
45 lpm (12 gpm)
T-16A
95 lpm (25 gpm)
T-18A
200 lpm (50 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Flödeskontrollventil
2 portar, fullt justerbar, tryckkompenserad, med backventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-13A
0,4-23 lpm
T-13A
0,4-20 lpm
T-13A
0,4-15 lpm
T-13A
0,4-8 lpm
T-13A
0,4-4 lpm
T-5A
0,4-45 lpm
T-5A
0,4-32 lpm
T-5A
0,4-11 lpm
T-16A
0,8-95 lpm
T-16A
0,8-60 lpm
T-18A
1-200 lpm
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Flödeskontrollventil
2 portar, fast strypning, tryckkompenserad, integrerad T-8A-kavitet
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-5A
45 lpm (12 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Flödeskontrollventil
4 portar, proportionell strypning, hydrauliskt pilotstyrd, normalt stängd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-52AD
60 lpm (15 gpm)
T-52AD
120 lpm (30 gpm)
T-53AD
95 lpm (25 gpm)
T-53AD
200 lpm (50 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Flödeskontrollventil
4 portar, proportionell strypning, hydrauliskt pilotstyrd med positionsindikering, normalt stängd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-52AD
60 lpm (15 gpm)
T-52AD
120 lpm (30 gpm)
T-53AD
95 lpm (25 gpm)
T-53AD
200 lpm (50 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Flödeskontrollventil
2 portar, elproportionell strypventil, normalt stängd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-13A
0,4-6 lpm
T-13A
0,6-14 lpm
T-13A
0,8-28 lpm
T-13A
1-40 lpm
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Flödeskontrollventil
Fullt justerbar prioritetsventil med bypass, 3 portar, direktverkande. Nedan anges l/min för prioriterat flöde, bypass tar 120 l/min.
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-17A
66,5 lpm (17 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Flödeskontrollventil
2 portar, elproportionell pilotstyrd strypventil, normalt stängd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-5A
40 lpm (10 gpm)
T-5A
80 lpm (20 gpm)
T-16A
80 lpm (20 gpm)
T-16A
160 lpm (40 gpm)
T-16A
240 lpm (60 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Flödeskontrollventil
2 portar, elproportionell strypventil, normalt öppen
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-13A
0,4-6 lpm
T-13A
0,6-14 lpm
T-13A
0,8-28 lpm
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Flödeskontrollventil
3 portar, elproportionell strypventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
0,4-6,1 lpm
T-11A
0,4-15 lpm
T-11A
0,4-23 lpm
T-11A
0,4-34 lpm
T-11A
0,4-6,1 lpm
T-11A
0,4-15 lpm
T-11A
0,4-23 lpm
Modell
Kavitet
Flödesdelare
3 portar, flödesdelning
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-31A
T-31A
T-31A
T-32A
T-32A
T-32A
T-32A
T-33A
T-33A
T-33A
T-33A
T-34A
T-34A
T-34A
T-34A
Modell
Kavitet
Flödesdelare
3 portar, flödesdelning med hög noggrannhet
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-31A
T-31A
T-31A
T-32A
T-33A
T-34A
Modell
Kavitet
Flödesdelare
3 portar, flödesdelning + flödessamling
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-31A
T-32A
T-33A
T-34A
Modell
Kavitet
Flödesdelare
3 portar, flödesdelning + flödessamling, hög noggrannhet
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-31A
T-31A
T-32A
T-33A
T-34A
Modell
Kavitet
Flödesdelare
3 portar, flödesdelning + flödessamling, hög kapacitet
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-31A
T-32A
T-33A
T-34A
Modell
Kavitet
Flödesdelare
3 portar, flödesdelning + flödessamling med synkronisering
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-31A
T-32A
T-33A
T-34A
Modell
Kavitet
Flödesdelare
3 portar, flödesdelning + flödessamling med synkroniserin, hög noggrannhet
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-31A
T-31A
T-32A
T-33A
T-34A
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Flödeskontrollventil
3 portar, prioriteringsventil, fast strypning
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-163A
11 lpm (3 gpm)
T-11A
23 lpm (6 gpm)
T-2A
45 lpm (12 gpm)
T-17A
95 lpm (25 gpm)
T-19A
200 lpm (50 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Flödeskontrollventil
4 portar, prioriteringsventil, fast strypning, externt dränerad/fjärrstyrd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-21A
23 lpm (6 gpm)