Hem | Patronventiler | Elstyrda proportionalventiler | Proportionalventiler

Proportionalventiler

Proportionalventiler är en magnetventil som reglerar flödet, trycket eller position. De används huvudsakligen för programmerade styrfunktioner men även ibland i återkopplande system.
Läs mer
 
 
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
2 portar, elektriskt proportionell, för pilotflöde
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-8A
1 lpm (0.25 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
2 portar, elektriskt proportionell, för pilotflöde, med inverterad funktion
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-8A
1 lpm (0,25 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
2 portar, pilotstyrd, balanserad kolv, huvudsteg med T-8A
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-10A
95lpm (25gpm)
T-3A
200lpm (50gpm)
T-16A
380lpm (100gpm)
T-18A
760lpm (200gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
2 portar, pilotstyrd, balanserad kägla, huvudsteg med T-8A
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-10A
95 lpm (25 gpm)
T-3A
200lpm (50gpm)
T-16A
380lpm (100gpm)
T-18A
760lpm (200gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
3 portar, pilotstyrd, balanserad kolv, huvudsteg med T-8A
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
60lpm (15gpm)
T-2A
120lpm (30gpm)
T-17A
240lpm (60gpm)
T-19A
480lpm (120gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
3 portar, pilotstyrd, balanserad kägla, huvudsteg med T-8A
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
60 lpm (15 gpm)
T-2A
120lpm (30gpm)
T-17A
240lpm (60gpm)
T-19A
480lpm (120gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
4 portar, tryckbegränsning, huvudsteg, balanserad kolv
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-21A
60lpm (15gpm)
T-22A
120lpm (30gpm)
T-23A
240lpm (60gpm)
T-24A
480lpm (120gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
3 portar, reducering, huvudsteg
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
40 lpm (10 gpm)
T-2A
80 lpm (20 gpm)
T-17A
160 lpm (40 gpm)
T-19A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
3 portar, elproportionell, reducering/relieving, direktverkande, positivt överlapp
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
3 portar, elproportionell, reducering/relieving, direktverkande, positivt överlapp, inverterad funktion
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
3 portar, elproportionell, reducering/relieving, direktverkande, förbättrad dynamisk respons
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
3 portar, elproportionell, reducering/relieving, direktverkande, förbättrad dynamisk respons, inverterad funktion
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
3 portar, reducering/relieving, integrerad T-8A-kavitet
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
40 lpm (10 gpm)
T-2A
80 lpm (20 gpm)
T-17A
160 lpm (40 gpm)
T-19A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
3 portar, reducering/relieving, integrerad T-8A-kavitet, förbättrad dynamisk respons
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
40 lpm (10 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
4 portar, reducering/relieving, integrerad T-8A-kavitet, extern dränering
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-21A
40 lpm (10 gpm)
T-22A
80 lpm (20 gpm)
T-23A
160 lpm (40 gpm)
T-24A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
4 portar, reducering/relieving, integrerad T-8A-kavitet, extern dränering, förbättrad dynamisk respons
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-23A
160 lpm (40 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
4 portar, direktverkande, reducering/relieving, huvudsteg, 3-vägs garanterat 0-tryck, hög noggrannhet
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-21A
40 lpm (10 gpm)
T-22A
80 lpm (20 gpm)
T-23A
160 lpm (40 gpm)
T-24A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
4 portar, reducering/relieving, direktverkande, extra lågt läckage, extern dränering
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-21A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
4 portar, reducering/relieving, direktverkande, förbättrad dynamisk respons, extern dränering
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-21A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
2-vägs, elstyrd proportionell flödeskontrollventil, normalt stängd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-13A
0,4-6 lpm
T-13A
0,6-14 lpm
T-13A
0,8-28 lpm
T-13A
1-40 lpm
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
2 portar, elstyrd proportionell flödeskontrollventil, pilotstyrd, normalt stängd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-5A
40 lpm (10 gpm)
T-5A
80 lpm (20 gpm)
T-16A
80 lpm (20 gpm)
T-16A
160 lpm (40 gpm)
T-16A
240 lpm (60 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
2-vägs, elstyrd proportionell flödeskontrollventil, normalt öppen
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-13A
0,4-6 lpm
T-13A
0,6-14 lpm
T-13A
0,8-28 lpm
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
3-vägs, elstyrd proportionell flödeskontrollventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
0,4-6,1 lpm
T-11A
0,4-15 lpm
T-11A
0,4-23 lpm
T-11A
0,4-34 lpm
T-11A
0,4-6,1 lpm
T-11A
0,4-15 lpm
T-11A
0,4-23 lpm
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
3-vägs, 2-läges, pilotstyrd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-52A
28 lpm (7 gpm)
T-52A
70 lpm (18 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
3-vägs, 3-läges, pilotstyrd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-52A
28 lpm (7 gpm)
T-52A
70 lpm (18 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
3-vägs, 3-läges, pilotstyrd, mittläge dränerat
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-52A
28 lpm (7 gpm)
T-52A
70 lpm (18 gpm)
T-53A
60 lpm (15 gpm)
T-53A
145 lpm (38 gpm)
T-53A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
3-vägs, 3-läges, pilotstyrd, mittläge dränerat, LS
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-52A
28 lpm (7 gpm)
T-52A
70 lpm (18 gpm)
T-53A
60 lpm (15 gpm)
T-53A
160 lpm (40 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
4 portar, 3-läges, pilotstyrd, proportionalventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-52A
28 lpm (7 gpm)
T-52A
70 lpm (18 gpm)
T-53A
45 lpm (12 gpm)
T-53A
140 lpm (35 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
4 portar, proportionell strypning, hydrauliskt pilotstyrd, normalt stängd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-21A
20 lpm (5 gpm)
T-21A
34 lpm (9 gpm)
T-22A
40 lpm (10 gpm)
T-22A
80 lpm (20 gpm)
T-23A
80 lpm (20 gpm)
T-23A
120 lpm (30 gpm)
T-24A
160 lpm (40 gpm)
T-24A
240 lpm (60 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
4 portar, proportionell strypning, hydrauliskt pilotstyrd, normalt stängd
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-52AD
60 lpm (15 gpm)
T-52AD
120 lpm (30 gpm)
T-53AD
95 lpm (25 gpm)
T-53AD
200 lpm (50 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Proportionalventil
4 portar, proportionell strypning, hydrauliskt pilotstyrd, normalt stängd med positionsindikering
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-52AD
60 lpm (15 gpm)
T-52AD
120 lpm (30 gpm)
T-53AD
95 lpm (25 gpm)
T-53AD
200 lpm (50 gpm)