Hem | Patronventiler | Elstyrda proportionalventiler | Elstyrda reduceringsventiler

Elstyrda reduceringsventiler

Reduceringsventiler används då en del av ett hydraulsystem måste ha ett lägre tryck än övriga systemet.

Steglös styrning med proportionalstyrda tryckbegränsare

Proportionalstyrda tryckreduceringsventiler kan styra trycknivån steglöst. Tryckreduceringsventilerna styrs oftast av en pilotventil exempelvis RBAP som är T-8A kavitet och passar med ett stort antal huvudventiler. De kan då skruvas i direkt i huvudstegsventilen för platsoptimering. Det finns även modeller av tryckreduceringsventiler för mindre flöden som är direktstyrda.

Minimumtryck vid opåverkat läge eller opåverkat läge

Den vanligaste modellen RBAP ger minimumtryck vid opåverkat läge, men det finns också en inverterad modell RBAN där den i opåverkat läge ger det inställda maxtrycket. Detta används till exempel vid fläktstyrningar där det är viktigt att maskinerna alltid får kylning.

Enkla och användarvänliga styr- och I/Oenheter

För att styra ventilens funktion elektriskt har vi enkla och användarvänliga förstärkare och I/O-enheter. Det öppnar upp för möjligheten till smartare och mer automatiserade lösningar genom elektronisk återkoppling av flöde, tryck eller värme för att styra en hydraulisk funktion.

Våra styrenheter hittar du HÄR
Magnetspolar hittar du HÄR
Läs mer
 
 
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
3 portar, elproportionell, reducering/relieving, direktverkande, positivt överlapp, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
3 portar, elproportionell, reducering/relieving, direktverkande, positivt överlapp, inverterad funktion, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
3 portar, elproportionell, reducering/relieving, direktverkande, förbättrad dynamisk respons, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
3 portar, elproportionell, reducering/relieving, direktverkande, förbättrad dynamisk respons, inverterad funktion, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
4 portar, reducering/relieving, direktverkande, extra lågt läckage, extern dränering, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-21A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
4 portar, reducering/relieving, direktverkande, förbättrad dynamisk respons, extern dränering, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-21A
20 lpm (5 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
3 portar, reducering/relieving, integrerad T-8A-kavitet, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
40 lpm (10 gpm)
T-2A
80 lpm (20 gpm)
T-17A
160 lpm (40 gpm)
T-19A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
3 portar, reducering/relieving, integrerad T-8A-kavitet, borrad strypning direkt i kägla, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-11A
40 lpm (10 gpm)
T-2A
80 lpm (20 gpm)
T-17A
160 lpm (40 gpm)
T-19A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Reduceringsventil
4 portar, reducering/relieving, integrerad T-8A-kavitet, extern dränering, 3-vägs
Fabrikat: Sun Hydraulics
T-21A
40 lpm (10 gpm)
T-22A
80 lpm (20 gpm)
T-23A
160 lpm (40 gpm)
T-24A
320 lpm (80 gpm)
Modell
Kavitet
Nominell kapacitet
Tryckbegränsningsventil
3 portar, reducing/relieving, direktverkande proportionalventil
Fabrikat: Sun Hydraulics
SC-08-03
4 lpm (1 gpm)