Hem | Aktuellt | Över 180 lasthållningsventiler - så väljer du rätt

Över 180 lasthållningsventiler - så väljer du rätt

Publicerat 2019-03-13
 

Sun Hydraulics erbjuder över 180 olika lasthållningsventiler, även kallade counterbalanceventiler, för bland annat den mobila, industriella och marina marknaden. Med så många varianter kan det vara svårt att veta vilken som är rätt för just din applikation. Nedan finns en övergripande guide över de ventilfamiljer Sun Hydraulics erbjuder. För ytterligare hjälp och guidning att hitta rätt ventil för ditt system, kontakta en av våra försäljningsingenjörer.

 

 

 • Lasthållningsventiler i standardutförande, CB**-modeller
  Ventiler ur standardfamiljen passar för de flesta applikationer. De är internt dränerade, finns i flera olika pilotförhållanden och med backventil på antingen 1,7 eller 0,3 bar. Fast inställning kan väljas till serie 1 och 2. Ventilerna ska ställas in på 1,3 gånger maxlast.
   - Tips! Observera att eventuellt baktryck i port 2 adderas till inställt tryck. Om baktryck är ett problem, välj en ventil från serien 'Dränerade lasthållningsventiler'.
   - Tips! Välj inte för stor ventil, det kan skapa instabilitet i systemet. Varianter med lägre flödeskapacitet, men med bibehållen kavitet, finns att tillgå.

 • LoadAdaptive™, CE**-modeller
  Dessa lasthållningsventiler ger en genomsnittlig energibesparing på 30% jämfört med vanliga lasthållningsventiler. Samtidigt behålls stabiliteten, något som tidigare varit svårt att uppnå. LoadAdaptive-tekniken är patentsökt och går endast att få genom SUN Hydraulics.
  Välj LoadAdaptive när:
   - energi- och bränsleåtgången måste vara låg
   - 30% lägre pilottryck önskas
   - maskinens 'lift-lower-lift duty' cykel är hög

 • Dränerade lasthållningsventiler, CW**- & CA**-modeller
  Dessa ventiler är okänsliga för baktryck i port 2. Baktryck kan ha negativ inverkan på funktionen av en vanlig lasthållningsventil i standardutförande då det direkt påverkar tryckinställningen. Detta kan göra ventilen instabil och bidrar till ett högre erforderligt pilottryck för att öppna ventilen.
  CW**-modellerna har fyra portar där en dräneringsport ansluts (downstream of restriction).
  CA**-modellerna har tre portar och kan eftermonteras där oväntat baktryck har skapat ett problem.
  Välj dränerade lasthållningsventiler:
   - i regenerativa system
   - med meter-out-ventiler, proportionalventiler eller servoventiler
   - i master-slave-system
   - upp till 420 bar

 • Load-Reactive, MB**- & MW**-modeller
  Denna familj av lasthållningsventiler används till mer utmanande applikationer där ventilerna erbjuder det bästa från två världar. De är täta som en sätesventil men modulerar som en slidventil. En inbyggd dämpningsanordning gör att ventilen öppnas mjukt men stängs snabbt. Resultatet av dessa funktioner ger finare lastkontroll och hydraulisk dämpning. 
  Välj Load-Reactive när:
   - stabilitet och rörelsekontroll är viktig
   - CB**- och CW**-ventiler blir instabila trots rätt storlek
   - lågt tryckfall behövs vid högre flöden
   - minsta lasttryck överstiger 70 bar

 • LoadMatch™, MB*P-, MW*P- & MA*P-modeller
  Dessa patenterade lasthållningsventiler är energibesparande och är dynamiskt självinställande på cirka 1,3 gånger aktuellt lastinducerat tryck. Samtidigt bibehålls den fasta inställningen thermal relief. De sparar energi då erforderligt pilottryck ofta blir lägre än för konventionella lasthållningsventiler. Välj LoadMatch när:
   - energi- och bränsleeffektivitet är viktigt
   - stabilitet är viktigt
   - samma rörelse körs om och om igen
   - lägre pilottryck åtgår för att öppna ventilen trots stor variation av lasttrycket
 
 
Kontakta en av våra försäljningsingenjör för ytterligare hjälp och guidning, vi är experter på Sun Hydraulics hela produktutbud.
 
Över 180 lasthållningsventiler - så väljer du rätt