Hem | Aktuellt | Mjukstopp och mjukstart av hydrauliska funktioner

Mjukstopp och mjukstart av hydrauliska funktioner

Publicerat 2022-02-25
 
Ett vanligt problem med hydraulik är att det blir abrupta starter och hårda stopp vilket ger smällar, ryckningar, sliter på hydraulsystemet och orsakar läckage. Detta orsakas ofta av stora flöden och/eller höga tryckskillnader i kombination med riktningsventiler där öppnings- eller stängningstid är mycket kort. Normal ställtid för en elventil är upp till 50 millisekunder. 
 

Elektrohydraulisk mjukstart och mjukstopp med elventil och styrenhet
Ett mycket effektivt sätt att undvika tryckstötar är att använda elventiler i kombination med en styrenhet, exempelvis SUN Hydraulics XMD. Då kan man ställa in ställ- och ramptider för bästa avvägning mellan ställtider och tryckspikar. 
En proportionell ventil har en mängd olika möjligheter, allt från exempelvis lång ramptid, stegvis eller accelererande. Styrenheter hittar du här.
 

Elventiler med hydraulisk strypning - Softshift Mjuköppnande
SUN Hydraulics elventilsserie Soft Shift har en strypning i magnetröret som dämpar abrupta tryckspikar vid öppning. Det påverkar då inte flödeskapaciteten. Detta ger en förlängd responstid från det att elventilen är påverkad till att den har slagit om och öppnat på 150 till 200 millisekunder. I denna mjukskiftande serie finns 2-, 3-, 4- och 6-vägsventiler. De kan användas som huvudventil (upp till cirka 30 l/min) eller som pilotventil i kombination med ett huvudsteg, exempelvis en tryckbegränsare. 
 

Tryckbegränsaren mot chock
Vid stora flöden kan öppnandet av tryckbegränsare ge chocker i hydraulsystemet. Det blir ryckigt, höga smällar och sliter på komponenter. SUN Hydraulics tryckbegränsare RP*T och RV*T mjuköppnar för att minska dessa chocker. Rampupptiden för dessa är 200 – 400 millisekunder. 
 
För att exempelvis öka livslängden på pumpen och elmotor i hydraulaggregat kan man med fördel använda denna anitchockventil, detta ger även en mjukare uppstart.  
Dessa använder samma kaviteter som SUNs tryckbegränsare i standardsortimentet. 

SUN Hydraulics har flera ventiler i andra funktioner för reduktion av tryckstötar. Kontakta gärna oss för mer information!
 
Mjukstopp och mjukstart av hydrauliska funktioner