Hem | Aktuellt | Kick Down – hydraulisk säkring för tryck

Kick Down – hydraulisk säkring för tryck

Publicerat 2024-02-19
 

Kick-Down ventilen kan rädda maskinutrustning om något blockerar, fastnar eller låser sig. Då löser ventilen ut liknande en säkring och avlastar trycket. Ventilen fungerar då en som säkerhetsventil vid onormalt högt tryck för att undvika maskinhaveri. Det skulle exempel kunna vara en kvarn, transportskruv, hydraulisk press eller transportband där något främmande föremål fastnat.

 

Säkerhetsventilen Kick Down gör också att man enklare upptäcker en oönskad tryckspik. Detta kan vara en indikation på fel i systemet som man bör åtgärda. En vanlig tryckbegränsare stänger igen när trycket understiger inställt värde och oönskat höga tryck kan gå obemärkt förbi.

 

En vanlig tryckbegränsare återgår till sitt stängda läge så systemet kan fortsätta gå, men Suns Kick-Down behöver en återställning innan den stänger igen. Den kan dock inte ersätta en vanlig systemtryckbegränsare eller chockventil vilket alltid bör användas.

 

       Kan liknas vid en säkring

       Port 1 till 2 stannar öppet tills det återställs

       Öppen så länge tryck på port 1 överstiger tryck på port 2. För att återställa ventilen behöver flödet från port 1 till port 2 minska och tryck på port 2 behöver vara likvärdigt eller större än tryck på port 1

       350 Bar på alla portar, 30 – 480 L/min

 

Du hittar RQ*B och SQ*B här. 

 
Kick Down – hydraulisk säkring för tryck