Hem | Aktuellt | Hydnet fortsätter med full kapacitet trots coronakrisen

Hydnet fortsätter med full kapacitet trots coronakrisen

Publicerat 2020-04-20
 

Bästa kund, leverantör och partner,

 

Våra medarbetares hälsa och säkerhet är av största vikt, såväl som säkerheten för våra kunder, leverantörer och partners. I dessa utmanande tider följer vi utvecklingen av situationen kring Coronaviruset och vidtar försiktighetsåtgärder för att säkerställa kontinuitet i verksamheten, och naturligtvis för att upprätthålla normal drift och leveranser till våra kunder.

 

Hydnet har vidtagit följande förebyggande åtgärder:

 

Inhemska resor har minimerats.

Samtliga resor utomlands har stoppats.

Personal på Hydnet som har möjlighet arbetar hemifrån, detta med oförändrad kapacitet.

Kund- och leverantörsmöten utförs virtuellt, via telefon och videokonferenser.

Vi gör löpande riskbedömningar för att identifiera kritiska faktorer och implementera förebyggande åtgärder för att säkerställa kontinuitet i verksamheten och support till våra kunder.

Veckovis avstämningar med våra leverantörer globalt.

Vi följer reglerna för krav på karantäntid för medarbetare tillsammans med andra råd och riktlinjer från hälsomyndigheten.

 

Hydnet följer löpande utvecklingen av omvärldsfaktorerna och kommer uppdatera er gällande förändringar. Vi kommer göra allt för att säkra upp våra åtaganden, så att er verksamhet kan fortsätta obehindrat, nu och framåt.

 

Ovanstående åtgärder och information gäller så länge situationen kräver. 

 

Tack för er fortsatta förståelse och stöd!

 

Med förhoppning att ni alla håller er friska.

 

Se nyheten som pdf här.  

 
Hydnet fortsätter med full kapacitet trots coronakrisen