Hem | Elektrohydraulik

Elektrohydraulik

För att designa ditt smarta hydraulsystem kan det passa bra att styra funktioner elektroniskt. Elektroniken blir idag mer och mer integrerad i hydraulsystemen. Det öppnar upp för möjligheten till smartare och mer automatiserade lösningar genom elektronisk återkoppling av flöde, tryck eller värme för att styra en hydraulisk funktion.

Luftoljekylare med automatisk hastighetsreglering av fläkt


Med återkoppling från en temperatursensor till en proportionalstyrd tryck- eller flödesventil regleras fläktens varvtal automatisk vid viss temperatur. Det går också att reversera fläkten för att blåsa rent filtret. Här kan du läsa mer om fläktstyrning

Elektrisk pumpavlastning med inbyggd termostatlösning

En ackumulatorkrets hjälper systemet att hålla ackumulatorn laddad till önskat tryckspann, När ackumulatorn är fulladdad kan pumpen avlastas och oljan går direkt till tank. Det kan ge stora energibesparingar och man slipper onödig värmeutveckling i systemet. Styrenheten XMDn känner av med ackumulatortrycket med tryckgivare för att styra en proportionaltryckbegränsare.

Flödeskontroll

Styrenheten XMD är ett enkelt sätt att styra flödeskontroll. Med XMD-02 kan man exempelvis proportionalstyra flöde till en hydraulmotor i båda riktningar. Det är mycket enkelt att sätta och justera parametrar för styrenheten för rampning, brutna kurvor och om styrsignal går över eller under inställda värden.

Flexibla styrenheten XMD

Med SUNs I/O-enhet XMD ställer man enkelt in parametrar så som ramptider, dead mans grip eller PWM och dither frekvenser. Denna konfigureras över Bluetooth från telefon och padda, eller snart genom program på din dator. Det behövs ingen programmeringskunskap utan programmet har användarvänligt intuitivt interface.

Kontakta oss för support med att designa din funktion

Vi hjälper så klart gärna till med att designa din funktion! Kontakta någon av våra försäljningsingenjörer för support HÄR!
Läs mer
 
 
SUN Hydraulics - XMD app